ร.๑๑ พัน.๓ รอ. เชิญโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน

โดย: ฝขว. ร.๑๑ พัน.๓ รอ. [IP: 171.5.148.xxx]
เมื่อ: 2018-03-22 14:10:24
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 55,190