ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ขอเชิญร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบันฯ

โดย: ฝขว.ฯ ร.๑๑ พัน.๓ รอ. [IP: 171.4.4.xxx]
เมื่อ: 2017-08-01 13:38:58
เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 55,190