วันเสาร์ที่ 13 ม.ค.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม โดย นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารสวนตำบลบ้านป้อม ไดจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

Visitors: 54,285