กลุ่มผู้มีจิตอาสาตำบลบ้านป้อม ได้ส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 3,099 ดอก และ ดอกไม้จันทน์ จำนวน 29 ช่อ ให้กับนายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เก็บไว้ในที่ห้องประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เพื่อถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาม

Visitors: 54,484