คณะศึกษาดูจาก อบต.สะดาวา ปัตตานี ดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทษฏีใหม่ ตำบลบ้านป้อม

Visitors: 54,483