วันเสาร์ที่ 14 ม.ค.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม โดย นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารสวนตำบลบ้านป้อม ไดจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง กล่าวให้โอวาท เด็ก เยาว

Visitors: 54,483