รับรางวัลผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศจากกะทรวงสาธารณะสุข

โดย นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

Visitors: 54,288