นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม พร้อม สมาชิก กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเปิด "ศูนย์ข้าวรวมพลัง"

และ ศูนย์ประสานงานสมาคมชาวนาและเกษตรไทย ภาคกลาง

โดย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิย์ (นางอภิรดี  ตันตราภรณ์)

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 54,285