จัดซื้อ/จัดจ้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา๑.บริเวณซอยหลังวัดขนอนและซอยแก้วมังกร หมู่ที่ ๑ ต.บ้านป้อม ๒.บริเวณซอยวัดพระงาม ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านป้อม

Visitors: 56,396