นายอภิชาติ. สุขสมบูรณ์. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม พร้อมคณะผู้บริหาร. สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พนักงานอบต. กลุ่มองค์กร และประชาชนตำบลบ้านป้อม ร่วมโครงการเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ครบรอบ 84' ปี

Visitors: 54,285