ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 หน้าวัดกษัตราธิราช

อบต.บ้านป้อมนำโดยนายกนวลที่ได้อนุเคราะห์นำรถแบ็คโคมาขุดลอกวัชพืชดินไลร์บริเวณลำรางสาธารณะโซนถนนอยุธยา~บางบาลตลอดแนว เพื่อที่ว่าเวลาฝนตกน้ำจะได้ระบายได้สะดวกขึ้นและก็ขอขอบคุณน้องๆพนักงานอบต.ที่มาควบคุมดูแลความเรียบร้อย

Visitors: 55,709