ร่วมลงนามตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันนี้ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ร่วมลงนามตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รพ.สต.บ้านป้อม สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา อาสากู้ภัยป่อเต็กตึ้ง(พุทไธสวรรย์) เพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและยั่งยืน

Visitors: 54,484