หน้าแรก

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบ   จำนวน 11 หมู่บ้าน เนื้อที่โดยรวมประมาณ 15.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,466 ไร่ จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,090 คน เป็นชาย  3,363 คน เป็นหญิง 3,727  คน  จำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 2,461 ครัวเรือนราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำงานโรงงาน ทำการค้าขาย ทำนา  ทำการเกษตร รับราชการ  และทำธุรกิจส่วนตัวตามลำดับ

...........................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวดีสำหรับผู้มีความสามารถด้านการร้องเพลงครับ หากได้เงินล้านจะนำมาพัฒนาในตำบลบ้านป้อมครับ ขอเชิญมาร่วมออดิชั่นในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น ครับ ที่วัดอโยธยาครับ

วันเสาร์ที่ 14 ม.ค.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม โดย นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารสวนตำบลบ้านป้อม ไดจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง กล่าวให้โอวาท เด็ก เยาวชน และผู้ร่วมงาน นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา อ่านพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้รับเกียรติจาก ท่านเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน ท่านนายกอภิชาติ (นายกนวล) ฝากขอบพระคุณมายังทุกๆท่านที่ช่วยสนับสนุนของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กๆ มา ณ โอกาสดัวยค่ะ

 

 

 

......................................................................................................................................................................

 

 

วัดไชยวัฒนาราม ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Visitors: 55,709